O čem letošní volby v Čechách jsou? A co říkali kněžna Libuše a praotec Čech.Dnes začíná ten okamžik volby, kterým buď stvrdíme, že souhlasíme se současným stavem věcí, anebo dáme hlas skutečné změně.

Letošní volby budou především o malých stranách. Těch, které vznikly spontánně jako revolta obyčejných lidí proti současné politické vrchnosti. O stranách, které nejsou stávajícími politickými aparáty nijak vítané, protože mohou jako jediné skutečně přinést změnu a odvážně odhalit nekalé praktiky a korupci. Proto věřím, že všichni voliči, kteří nefandí socialistům a neomarxistům, se nenechají zastrašit, že jejich hlas Trikoloře Svobodným Soukromníkům může propadnout. Za tuto obavu bychom totiž mohli v budoucnu zaplatit nepředstavitelně vysokou cenu.

Letos u voleb budeme rozhodovat o tom, zda bude zachována česká koruna, která definuje naši suverenitu, svědčí českému hospodářství i úsporám nás občanů. Možná si ji dnes znehodnocujeme sami, namítnete, ale pokud bychom to chtěli přestat dělat můžeme, po přijeti eura už to přehodnotit nepůjde. Pravidla naší země by přece neměly vznikat v Bruselu, nemyslíte?

Budeme rozhodovat také o tom, zda státní byrokratický aparát bude dál narůstat a bohatnout anebo zda zbude víc peněz v peněženkách běžných lidí. Budeme rozhodovat o tom, zda množství a nesrozumitelnost zákonů, směrnic a regulací nepřekročilo únosnou míru a zda stát by se pro občany neměl opět stát partnerem, nikoliv překážkou. Budeme rozhodovat obecně o úloze státu v našich životech a o tom, zda má cenu bránit tradiční hodnoty rodiny a svého vlastního pojetí normálního života. Budeme rozhodovat také o tom, jestli pokračovat v plýtvání penězi nás všech, v dalším zadlužování a dotačním vazalství. V neposlední řadě budou letošní volby o naší schopnosti naučit se dívat dál. Přijímat taková opatření, která nás do budoucna nepoškodí, ale posílí a nepřipustit, aby nám všem vládl pouze strach.

A co se týče mne? Pokud se cítíte dobře v atmosféře konfliktů a hrubosti, nemohu být váš kandidát, protože jsem v celé své profesní kariéře věřil jen na férové soutěžení a stálé hledání konsenzu. Já budu vždy hájit slušnost, svobodu a respekt k druhým lidem i k naší zemi. Jsem hluboce přesvědčený, že máme všichni právo svobodně určovat svět, ve kterém žijeme. A to budu hájit.


Miluji Staré pověsti české a především slova kněžny Libuše „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ a praotce Čecha "Tady je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.” A moc si přeji, aby to tak bylo nadále!

To, kde jsme nyní, je díky rozhodnutím, které jsme učinili právě před čtyřmi lety. Myslete na to při letošních volbách.


Kandiduji za Trikoloru Svobodní Soukromníci č.8 v Praze na č.3